06/06/2018

Op 5 juni verraste Hanze Bakker, districtsgouverneur 2017-2018, Lionsclub Nuenen met een bezoek. Niet zomaar om het tweejaarlijkse bezoek af te leggen, zoals het bestuur de meeste leden had doen geloven, maar om André van Rhee te vereren met een Melvin Jones Fellowship. Een welverdiende onderscheiding: Andrés Lionscarrière speelde zich gedurende de afgelopen 43 jaar af in achtereenvolgens Delft, Zeist en Nuenen. Hij vervulde alle mogelijke bestuursfuncties, was actief op districts- en zoneniveau, zette zich in voor de Lions Werkgroep Blinden en wist Lionsclub Nuenen en Lionsclub Mülheim/Ruhr-Leinpfad warm te krijgen voor een jumelage. Koud binnen bij Lionsclub Nuenen, werd hij president in het fiscal year 2002-2003. Hij verraste de club, niet zozeer door de voortreffelijke wijze waarop hij het presidentschap invulde, meer nog doordat hij alle Lions en partners dat jaar bij hem thuis te eten vroeg, om de leden en de club beter te leren kennen. André is een Lion in hart en nieren. Hij vervult een bindende functie binnen Lionsclub Nuenen, toont leiderschap in moeilijke situaties, hij kan goed luisteren, oordelen en mensen overtuigen en tot elkaar brengen. André, voor wie deze verrassing maandenlang een goed bewaard geheim was, was geroerd en geraakt door deze blijk van waardering.