04/06/2018

Lionsclub Nuenen verkoopt ieder jaar worstenbroodjes bij Intratuin Nuenen voor een goed doel. Dit jaar was dat CliniClowns, een organisatie die zich inzet voor zieke kinderen, kinderen met een beperking en mensen met dementie.

Professionele clowns bezoeken ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra en zorgen ervoor dat het dagelijkse leven met alle ellende en uitdagingen even vergeten kan worden. Op de donateursavond van 24 mei jl., kon een vertegenwoordiging van onze club een viertal workshops bijwonen. Zij ervoeren wat de clowns doen. De aanwezigen werden zelf door twee clowns in een Eftelingachtige omgeving meegenomen en inderdaad: niemand dacht op dat moment aan wat er die dag gebeurd was, je werd echt helemaal meegenomen in de wereld van de clowns. In een andere workshops werd duidelijk dat achter het clown zijn een hele filosofie zit: een clown moet de emoties van anderen kunnen lezen en zich kwetsbaar kunnen opstellen, zodat echt contact tot stand komt. De resultaten, zo werd weer in een andere workshop toegelicht, zijn verbluffend en deels ook meetbaar: zo  is door de aanwezigheid van een clown pijnbestrijding veel minder nodig. De Cliniclowns zijn echt een mooi doel om te steunen!